Ang asignaturang Filipino sa baitang 8 ay pinagsanib na kurso ng wika at panitikang Filipino. Sa pagtalakay ng  piling akdang pambansa ay mapalalawak at mahahasa ang kakayahan ng mga mag-aaral sa paggamit ng wika sa mabisa at makabuluhang diskurso sa pagkakataong itinaya. Piniling mabuti ang mga pamamaraan nang higit na maging angkop sa mga paksa at nang mahikayat ang aktibong paglahok  ng mga mag-aaral sa mga gawaing pangklasrum.

      Ito ay naglalayong maipamamalas  ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo at pag-unawa  at pagpapahalagang  pampanitikan gamit ang teknolohiya at ang mga akdang pampanitikang pambansa upang maipagmalaki ang kulturang Pilipino.